Opublikowano Dodaj komentarz

Decyzyjne zaangażowanie

Zaangażowanie decyzyjne

Z przyjemnością obserwuję, jak nasza Kooperatywa się zmienia. Łączy nas już nie tylko to, że chcemy jeść zdrową żywność. Udaje nam się wiele więcej. Czujemy, że w zawiązującym się gronie przyjaciół mamy coraz większą sprawczość i coraz większą przyjemność ze wspólnego działania. Kooperatywa jest dla nas szkołą społeczeństwa obywatelskiego.

Często nasze działania sytuujemy w szerokim kontekście społecznym czy ekonomicznym. Dotykamy idei postwzrostu, ekonomii dobra wspólnego, demokracji deliberacyjnej czy edukacji globalnej. Bo słowo kooperatyzm kryje w sobie wiele pojęć – wszystkie, które ewolucyjnie eliminują drapieżny neoliberalny kapitalizm.

KOOP JEST SPOKO

Możemy sobie pogratulować, bo my już wiemy, że istnieje system alternatywny. Kształtujemy nowy, zdrowy system żywnościowy. Uwzględniamy w nim potrzeby tych którzy wytwarzają i konsumują żywność, a nie rynków i korporacji. Możemy sobie pogratulować, bo lubimy brać sprawy w swoje ręce, żeby odpowiedzieć na ważne potrzeby społeczne. Wiemy, że zmiana jest możliwa, choć rozpoczyna się od naszej niewielkiej kooperatywnej społeczności.

Jednak tych społeczności w Polsce jest wiele. Współdziałamy ze sobą na wielu płaszczyznach – Zielone Miasto, kolektywy mieszkaniowe, Nyeleni. Społeczeństwo obywatelskie zdaje się mieć coraz większy potencjał.

MARCIN GERWIN

Na odbywającym się w Warszawie grudniowym I Forum Suwerenności Żywnościowej poznaliśmy niezwykłego człowieka – Marcina Gerwina. Jest doktorem politologii, autorem książek „Żywność i demokracja” i „Żywność przyjazna dla klimatu” oraz współzałożycielem Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej. Jego książki znajdziecie w naszej kooperatywnej biblioteczce.

Marcin jest pomysłodawcą projektu budżetu obywatelskiego. Wypracowany w Sopocie, obecnie realizowany jest w prawie 200 samorządach w całej Polsce. Poza tym, od wielu lat zajmuje się również tematem demokracji deliberacyjnej. Wprowadził w Gdańsku oraz ostatnio w Lublinie ciekawy projekt społeczny – panel obywatelski, który jest narzędziem i sposobem na podejmowanie decyzji w sprawach miasta.

Już na Forum pojawiła się myśl, żeby Marcina zaprosić do Poznania. Chcemy, żeby opowiedział członkom Kooperatywy, na czym polega panel obywatelski, czego dotyczy i jak go zorganizować.

PANEL OBYWATELSKI

Uczestnicząc w Forum i czytając wywiady z Marcinem dowiedzieliśmy się, że panel może dotyczyć różnych tematów, które niosą korzyści dla miasta i mieszkańców np. działania na rzecz ochrony klimatu, rozbudzenia aktywności mieszkańców czy zazieleniania miasta. Możliwość wystąpienia z inicjatywą zorganizowania panelu obywatelskiego mają prezydent albo radni, ale również mieszkańcy. Jeśli mieszkańcy i mieszkanki zbiorą tysiąc podpisów, to jest traktowane jako wniosek do prezydenta. A jeśli będzie ich 5 tysięcy, to jest to wiążące, co znaczy, że prezydent i rada nie mogą odmówić przeprowadzenia takiego panelu.

Po wybraniu ważnego dla społeczności tematu dyskusji (deliberacji), drogą losową wyłania się skład panelu obywatelskiego. Stanowi go grupa ok 60 mieszkańców i mieszkanek odzwierciedlająca strukturę demograficzną miasta. Jest to więc takie miasto w pigułce.

Paneliści i panelistki spotykają się przez kilka dni. Spotkania są podzielone na 2 części: edukacyjną i deliberacyjną (dyskusyjną). W spotkaniach edukacyjnych eksperci i ekspertki z dziedzin związanych z tematem panelu dostarczają uczestnikom panelu maksimum wiedzy potrzebnej do podjęcia optymalnych decyzji. Eksperci są przedstawicielami różnych stron, różnych interesów. Ich opinie mogą być czasem zupełnie rozbieżne.

DEBATA WŁAŚCIWA

W drugiej, deliberacyjnej części panelu uczestnicy debatują nad rozwiązaniami pod okiem neutralnych moderatorów. Celem tych spotkań jest przygotowanie przez panelistów i panelistki rekomendacji dla władz miasta dotyczących omawianego tematu. Prezydent formalnie zobowiązuje się, że wynik panelu, czyli rekomendacje poparte przez 80% panelistów będą wiążące i będą wdrożone. To wiele zmienia, bo mieszkańcy zdecydują o swoich wartościach i będą mieli rzeczywisty wpływ na politykę miasta. To autentyczny dialog ze społeczeństwem.

Panel obywatelski stosowany jest w wielu krajach. W Polsce, w dwóch miastach – Gdańsku i Lublinie. A może by tak w Poznaniu? Na przykład nt. ogrodów społecznych, udostępniania lokali dla organizacji oddolnych, wzmacniania aktywności obywatelskiej…

Marcin Gerwin niewątpliwie jest ekspertem i praktykiem w tym względzie. Czy nie uważacie, że powinien nam opowiedzieć o swoich doświadczeniach?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *