Jeśli chcesz:
– odżywiać się organicznie,
– dzielić się swoimi przetworami,
– poznać ciekawych ludzi,
– …masz inne potrzeby? Mów o nich głośno!

———————————————

W krótkich słowach − współtworząc kooperatywę wegetariańską oferujemy dostęp do świeżych, organicznych warzyw, owoców, nabiału, kasz, miodu, przetworów, daktyli, soków…

Dzięki KOOP unikamy pośredników, docieramy bezpośrednio do producentów żywności mając kontrolę nad produktami opartą na zaufaniu w bezpośrednich relacjach. Sami również dzielimy się tym co potrafimy.

Naszym celem jest rozwijanie świadomego podejścia do własnego pożywienia, zdrowia i życia poprzez zaangażowanie i współuczestnictwo w tworzeniu oddolnego społeczeństwa obywatelskiego.

———————————————

Współpraca kooperatywy i rolników oraz innych dostawców żywności opiera się na zaufaniu, szczerości i wzajemnym szacunku. Rozpoczynając współpracę tworzymy wspólny, zależny od siebie ekosystem.

Nasza współpraca polega na wzajemnych korzyściach – nie tylko finansowych. Obie grupy stają również przed wyzwaniami, którym trzeba sprostać. Kooperatywa dba o jakość swoich produktów, dlatego bardzo ważna jest znajomość źródeł pochodzenia żywności, sposobu jej wytwarzania, uprawy. Stawiamy tylko na sprawdzonych i zaufanych dostawców.

Certyfikat ekologiczny nie jest warunkiem koniecznym. Lokalność, świeżość, zobowiązanie do upraw prowadzonych naturalnie, znajomość danej osoby oraz jej gospodarstwa/zakładu jest ważniejsza niż certyfikat. Dobrą praktyką jest składanie wizyt w gospodarstwach i wytwórniach , co pomaga lepiej się poznać i wymieniać doświadczeniami.

Członkowie kooperatywy oferują również pomoc rolnikowi w pracach polowych, przy zbiorach oraz spotkania czy warsztaty podczas których możemy podzielić się wiedzą.

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

ROLNIK/WYTWÓRCA

KOOPERANT

Uczciwe wynagrodzenie za pracę Żywność w dobrej cenie
Pewność względnie regularnych zamówień od stałych klientów Zdrowe, lokalne produkty ze znanego i sprawdzalnego źródła
Poznanie rynku konsumentów i ich potrzeb bezpośrednio u źródła Budowanie odpowiedzialnej postawy konsumenckiej w oparciu o wymianę wiedzy
Trwałe relacje z odbiorcą opierające się niepewności rynkowej Możliwość wpływania na jakość i rodzaj upraw.
Wymiana wiedzy, doświadczeń z kooperantami Bliska relacja ze swoim żywicielem oparta na szacunku i zaufaniu.
Świadomość bycia potrzebnym, szacunek Wpływanie na kształt lokalnego rynku i ekosystemu

WYZWANIA

ROLNIK/WYTWÓRCA

KOOPERANT

Sprostanie określonym wymaganiom względem jakości produktów i rodzaju uprawy/hodowli Przyjmowanie ograniczeń wynikających z wielkości i rodzaju uprawy/ hodowli
Gotowość do przyjmowania wizyt potwierdzających ustalone zasady współpracy Inicjowanie i przeprowadzanie okresowych wizyt w gospodarstwach
Zmieniająca się wielkość zamówień – rosnąca i malejąca Godzenie się na ryzyko braku produktów lub mniejszych dostaw
Otwartość, budowanie zaufania, wspieranie dobrej komunikacji Otwartość, budowanie zaufania, wspieranie dobrej komunikacji
Terminowe dostawy zamówień lub ich przygotowywanie Organizacja transportu lub odbioru zamówień

———————————————

Zapraszamy również do naszej GRUPY POZNAŃSKICH KOOPERANTÓW: